ขอบข่ายข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ขอบข่ายข้อสอบชั้น ป.1

ขอบข่ายข้อสอบชั้น ป.2

ขอบข่ายข้อสอบชั้น ป.3

ขอบข่ายข้อสอบชั้น ป.4

ขอบข่ายข้อสอบชั้น ป.5

ขอบข่ายข้อสอบชั้น ป.6

 

 

**กรุณาคลิ๊กเพื่อ Download ขอบข่ายข้อสอบ แต่ล่ะชั้นเรียน เทอม 2 /2556